Dotacje na Pompy Ciepła

Pomagamy naszym klientom otrzymać dofinansowanie na pompy ciepła. Sprawdź jakie dofinansowanie możesz otrzymać.

„DOFINANSOWANIE DLA NASZYCH KLIENTÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA ORAZ FOTOWOLTAIKĘ”

 Jeśli planujesz wymianę źródła ciepła, zadbaj o swój budżet domowy i zaoszczędź na swojej inwestycji z naszymi EKO DOTACJAMI 

Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy poszukują dodatkowego finansowania swojej inwestycji. Kompleksowo wspieramy naszych klientów w zakresie dotacji w trzech programach tj. Czyste Powietrze, gdzie w tym rodzaju dofinansowania można z wyprzedzeniem złożyć wniosek, jeszcze przed poniesieniem pierwszego kosztu kwalifikowanego, Moje Ciepło natomiast to program, gdzie po zakończonej inwestycji dopiero możemy przystąpić do złożenia wniosku o dofinansowanie. W naszej ofercie wspieramy również naszych klientów możliwością złożenia wniosku w programie Mój Prąd.

Poniżej opis każdego z programów. Zapraszam jednak do konsultacji, ponieważ każda inwestycja oraz sytuacja klienta jest inna i staram się w bardzo indywidualny sposób podejść do każdego złożonego wniosku, tak aby uzyskać jak najwyższe dofinansowanie. W zakresie Dotacji działamy na terenie całej Polski.

PROGRAM I „Czyste Powietrze”

Jest to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest walka ze smogiem. Forma i wysokość wsparcia w programie zależą od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Maksymalna dotacja wynieść może do 69 tys. złotych. Program realizowany jest w latach 2018-2029. Podpisywanie wszystkich umów będzie odbywało się do dnia 31 grudnia 2027 r.

Według regulaminu programu Czyste Powietrze jego beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami istniejących domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł.

Dotacja obejmuje:

Wymianę źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja:

 1.  Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 2.  Pompa ciepła powietrze/woda (zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym, zbiornikiem cwu z osprzętem (WYKONUJEMY)
 3.  Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++ (WYKONUJEMY)
 4.  Pompa ciepła powietrze/woda (WYKONUJEMY)
 5.  Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++ (WYKONUJEMY)
 6.  Kocioł gazowy kondensacyjne
 7.  Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.
 8.  Kocioł Olejowy kondensacyjny
 9.  Kocioł zgazowujący drewno
 10.  Kocioł na pellet drzewny
 11.  Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie min A+
 12.  Ogrzewanie Elektryczne (WYKONUJEMY)
 13.  Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej (WYKONUJEMY)
 14.  Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła Rekuperacja  (WYKONUJEMY)
 15.  Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Ocieplenie Przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

 1. Ocieplenie przegród budowlanych
 2. Ocieplenie dachu, stropodachu, stropu pod nieogrzewanym poddaszem
 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych/przegród pionowych
 4. Ocieplenie podłogi na gruncie/stropu nad piwnicą
 5. Stolarka okienna
 6. Stolarka drzwiowa

Dokumentacja

 1. Audyt energetyczny
 2. Dokumentacja projektowa (koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej:
 • Przebudowania konstrukcji dachu pod ocieplenie
 • Modernizacji instalacji wewnętrznej co lun cwu
 • Wymiany źródła ciepła
 • Wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Pod warunkiem że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później niż
 • dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia

3. Ekspertyzy

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. nie można składać wniosków o dofinansowanie zakupu kotła na węgiel.

Jeśli planują Państwo powyższy zakres prac w swoim domu, pomożemy uzyskać dotację na sfinansowanie części poniesionych kosztów.

 • Pozyskujemy najwyższe dofinansowanie
 • Gwarantujemy skuteczność oraz kompleksową obsługę
 • Oferujemy dodatkową możliwość rozliczenia wniosku do wypłaty

Pobierz ankietę

Pompy ciepła w naszym sklepie

PROGRAM II „MOJE CIEPŁO”

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) o podwyższonym standardzie energetycznym.

W rozumieniu programu za nowy dom uważany jest budynek, w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła mogą ubiegać się również właściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w przypadku których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, lecz nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Jakie urządzenia będą objęte dofinansowaniem ?

Dofinansowanie z programu „Moje Ciepło” dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych:

 • do ogrzewania domu,
 • do ogrzewania domu oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Pompy ciepła pracujące wyłącznie na potrzeby ogrzewania wody użytkowej zostały wykluczone z programu.

Ponadto, aby pompy ciepła zostały objęte dofinansowaniem, muszą spełniać następujące wymagania:

w przypadku powietrznych pomp ciepła typu powietrze/woda oraz gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda minimalna klasa efektywności energetycznej musi wynosić A++ dla temperatury zasilania 55°C;

pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI od 7 000 – 21000 PLN

Jeśli planują Państwo powyższy zakres prac w swoim domu, pomożemy uzyskać dotację na sfinansowanie części poniesionych kosztów.

 • Pozyskujemy najwyższe dofinansowanie
 • Gwarantujemy skuteczność oraz kompleksową obsługę

Pompy ciepła w naszym sklepie

PROGRAM III „MÓJ PRĄD”

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Dla kogo Mój Prąd ?

 • Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
 • Dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW,
 • Wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych,
 • Dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
 • Program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych,
 • O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

Jakie produkty obejmuje IV edycja programu „Mój Prąd”?

Do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane będą koszty za:

 • zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych
 • zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.
 • Dofinansowanie „Mój Prąd” będzie dla trzech grup prosumentów:
 • Dla prosumentów będących w net-billingu, którzy zgłosili przyłączenie fotowoltaiki do sieci od dnia 01.04.2022 r.:
 • Dla prosumentów będących w net-meteringu, którzy nie uzyskali dofinansowania z poprzedniego programu „Mój Prąd” oraz innych programów dostępnych na rynku za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej (warunek: przejście na net-billing)
 • Dla prosumentów będących w net-meteringu, którzy uzyskali wcześniej zewnętrzne wsparcie (warunek: przejście na net-billing )

Jak uzyskać dofinansowanie ?

 • Kup i zamontuj instalację fotowoltaiczną, samą lub z dodatkowymi komponentami.
 • Poczekaj na wymianę licznika.
 • Podpisz umowę z dystrybutorem energii o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
 • Daj nam swoje pełnomocnictwo, a my złożymy wniosek za Ciebie
 • O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem.

Tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, w IV edycji możliwe jest połączenie dofinansowania z ulgą termomodernizacyjną. Warunkiem jest jednak to, by koszty przedstawione do rozliczenia były pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. W przypadku gdy prosument już wcześniej skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku

WYSOKOŚĆ DOTACJI do 20 000 PLN

Jeśli planują Państwo powyższy zakres prac w swoim domu, pomożemy uzyskać dotację na sfinansowanie części poniesionych kosztów.

 • Pozyskujemy najwyższe dofinansowanie
 • Gwarantujemy skuteczność oraz kompleksową obsługę

Pobierz ankietę

Pompy ciepła w naszym sklepie

Zapraszamy do kontaktu 

Natalia Seget 

Dyrektor Regionalny ds. Dotacji i Funduszy Unijnych 

Tel. 666-046-255 

https://www.facebook.com/ekownioski/ 

Masz pytania? Napisz do nas

  Imię i nazwisko *
  Numer telefonu
  E-mail *
  Wiadomość