Dotacje na Pompy Ciepła

Pomagamy naszym klientom otrzymać dofinansowanie na pompy ciepła. Sprawdź jakie dofinansowanie możesz otrzymać.

Pozyskamy dla Państwa dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz fotowoltaikę.

Jeśli planują Państwo wymianę źródła ciepła, to zachęcamy do skorzystania z naszych EKO DOTACJI. Dzięki  temu mogą Państwo zadbać o swój budżet domowy i zaoszczędzić sporo pieniędzy na swojej inwestycji.

Witamy serdecznie wszystkich Państwa, którzy poszukują dodatkowego finansowania swojej inwestycji.

Kompleksowo wspieramy Naszych klientów w zakresie dotacji w programach Czyste Powietrze dla domów modernizowanych, gdzie w tym rodzaju dofinansowania można z wyprzedzeniem złożyć wniosek, jeszcze przed poniesieniem pierwszego kosztu kwalifikowanego.

Moje Ciepło natomiast to program dla nowych domów, które nie mają jeszcze odbioru budowalnego lub maja ale nie wcześniej niż 01.2021r, gdzie po zakończonej inwestycji dopiero możemy przystąpić do złożenia wniosku o dofinansowanie. W naszej ofercie wspieramy również naszych klientów możliwością złożenia wniosku w programie Mój Prąd na zakup Pompy Ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną, na magazyn energii, czy system zarządzania Hems/Ems, program Moja Woda, który pozwala nam na łapanie deszczówki i wiele innych, które ulegają zmianie w zależności od okresu ich dostępności.

Poniżej znajdą Państwo opis każdego z programów. Zapraszamy jednak do konsultacji telefonicznej, ponieważ każda inwestycja oraz sytuacja klienta jest inna i staramy się w bardzo indywidualny sposób podejść

do każdego złożonego wniosku, tak aby uzyskać jak najwyższe dofinansowanie.

WAŻNE: W zakresie Dotacji działamy na terenie całej Polski.

PROGRAM „Czyste Powietrze”

Jest to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest walka ze smogiem. Forma i wysokość wsparcia w programie zależą od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.  Program realizowany jest w latach 2018-2029. Podpisywanie wszystkich umów będzie odbywało się do dnia 31 grudnia 2027 r.

Według regulaminu programu Czyste Powietrze jego beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami istniejących domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Dotacja obejmuje:

Wymianę źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja:

 1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 2. Pompa ciepła powietrze/woda (zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym, zbiornikiem cwu z osprzętem (WYKONUJEMY)
 3. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++ (WYKONUJEMY)
 4. Pompa ciepła powietrze/woda (WYKONUJEMY)
 5. Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++ (WYKONUJEMY)
 6. Kocioł gazowy kondensacyjne (WYKONUJEMY)
 7. Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu. (WYKONUJEMY)
 8. Kocioł Olejowy kondensacyjny
 9. Kocioł zgazowujący drewno
 10. Kocioł na pellet drzewny
 11. Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie min A+
 12. Ogrzewanie Elektryczne (WYKONUJEMY)
 13. Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej (WYKONUJEMY)
 14. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła Rekuperacja (WYKONUJEMY)
 15. Mikroinstalacja fotowoltaiczna (WYKONUJEMY)

Ocieplenie Przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

 1. Ocieplenie przegród budowlanych
 2. Ocieplenie dachu, stropodachu, stropu pod nieogrzewanym poddaszem
 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych/przegród pionowych
 4. Ocieplenie podłogi na gruncie/stropu nad piwnicą
 5. Stolarka okienna
 6. Stolarka drzwiowa

Dokumentacja

 1. Audyt energetyczny
 2. Dokumentacja projektowa (koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej:
 • Przebudowania konstrukcji dachu pod ocieplenie
 • Modernizacji instalacji wewnętrznej CO lun C.W.U
 • Wymiany źródła ciepła
 • Wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Pod warunkiem że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później niż dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia

 1. Ekspertyzy

Pobierz ankietę

 

PROGRAM „MOJE CIEPŁO”

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) o podwyższonym standardzie energetycznym.

W rozumieniu programu za nowy dom uważany jest budynek, w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła mogą ubiegać się również właściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w przypadku których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, lecz nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

 • Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
  Współfinansowaniu inwestycji podlega:
 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

WAŻNE:

 • W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.
 • Pompy ciepła pracujące wyłącznie na potrzeby ogrzewania wody użytkowej zostały wykluczone z programu.
 • Ponadto, aby pompy ciepła zostały objęte dofinansowaniem, muszą spełniać następujące wymagania:
 • w przypadku powietrznych pomp ciepła typu powietrze/woda oraz gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda minimalna klasa efektywności energetycznej musi wynosić A++ dla temperatury zasilania 55°C;
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

FORMA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

PROGRAM „MÓJ PRĄD”

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej i dodatkowych elementów).

Główne założenia programu:

I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);

II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Jak uzyskać dofinansowanie ?

 • Kup i zamontuj instalację fotowoltaiczną, samą lub z dodatkowymi komponentami.
 • Poczekaj na wymianę licznika.
 • Podpisz umowę z dystrybutorem energii o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
 • Daj nam swoje pełnomocnictwo, a my złożymy wniosek za Ciebie
 • O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem.

Tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, w V edycji możliwe jest połączenie dofinansowania z ulgą termomodernizacyjną. Warunkiem jest jednak to, by koszty przedstawione do rozliczenia były pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. W przypadku gdy prosument już wcześniej skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Pobierz ankietę

 

PROGRAM „MOJA WODA”

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 03.08.2023 r. do czasu rozdysponowania puli środków.

Dla kogo?

Beneficjentem programu są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienia się zgłoszenia.

Jakie wsparcie?

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 6000zł na jedno przedsięwzięcie.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem:

 • do zebrania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienia liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
 • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i nadziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2m3
 • do retencjonowana wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

Pobierz ankietę

 

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również fachową pomoc wykwalifikowanego audytora, który sporządzi dla Państwa Świadectwo Charakterystyki energetycznej oraz Charakterystykę energetyczną projektowaną budynku.

Kiedy potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne to dokument określający efektywność energetyczną danego budynku lub lokalu, czyli tego ile energii jest potrzebne do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń.

Będziesz starać się o dofinansowanie na termomodernizację

Świadectwo będzie potrzebne, aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizację w ramach takich programów jak „Czyste Powietrze”, „Moje Ciepło” i innych. Programy te, oprócz świadectwa wymagają najczęściej również przeprowadzenia audytu energetycznego, który mogą Państwo możliwość zamówić u nas.

Sprzedajesz lub wynajmujesz nieruchomość

Przepisy dotyczące świadectw, które weszły w życie 28 kwietnia 2023 r. nakładają na sprzedającego lub wynajmującego obowiązek dostarczenia świadectwa energetycznego nowemu właścicielowi lub najemcy. Przepisy te wprowadziły również obowiązek informowania o właściwościach energetycznych także w ogłoszeniu o sprzedaży czy wynajmie.

Oddajesz budynek do użytkowania po zakończeniu budowy

Inwestor nowopowstającego budynku jest zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2 , budynki nieogrzewane czy użytkowane mniej niż 4 miesiące w roku.

Zapraszamy do kontaktu 

Natalia Seget  Dyrektor Regionalny ds. Dotacji i Funduszy Unijnych 

Tel. 666-046-255 

Zaobserwuj nas także na Facebooku:  Nasza strona 

Porzebujesz szybkiego kontaktu do nas? Wyślij wiadomość, a my odpowiemy lub zadzwonimy do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

  Imię i nazwisko *
  Numer telefonu
  E-mail *
  Wiadomość

  Pompy ciepła w naszym sklepie

  Nie znaleziono produktów, których szukasz.