Dofinansowanie Pompy Ciepła

Pomagamy naszym klientom otrzymać dofinansowanie na pompy ciepła. Sprawdź jakie dofinansowanie możesz otrzymać.

DOFINANSOWANIA

Dofinansowania do pompy ciepła

Apply Engineering oferuje wsparcie w zakresie uzyskania dotacji do instalacji pomp ciepła dedykowane dla właścicieli i współwłaścicieli domów chcących wyposażyć się w instalację opartą na pompie ciepła. W ramach naszej usługi proponujemy wsparcie w zakresie uzyskania dofinansowania na nową instalację, jak i na termomodernizację obecnych instalacji ciepłowniczych. Skorzystaj z porady eksperta i zadbaj o ekologię w swoim domu.

Instalacje pomp ciepła w nowych domach

Dofinansowania dla osób planujących inwestycje lub budujących w chwili obecnej swój dom będą dostępne już od stycznia 2022 r. Możliwość uzyskania dofinansowania do instalacji ciepłowniczej i pompy ciepła to idealne rozwiązanie dla wszystkich budujących i planujących budowę swojego domu.

Ten rodzaj dofinansowania umożliwia wykonanie instalacji ciepłowniczej z uwzględnieniem pompy ciepła, która przyniesie oszczędności już w 1 roku użytkowania i pozwoli zwrócić się inwestycji w bardzo krótkim czasie. Nasze rozwiązania w zakresie przygotowania oferty i realizacji usługi pozwalają na wybór najnowszych rozwiązań w dziedzinie pomp ciepła, a jednocześnie oszczędzą ponad 30% kwoty rachunków w domu bez pompy ciepła.
Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego.

Modernizacja instalacji ciepłowniczej w domu – dla kogo?

Dofinansowania w ramach modernizacji przysługują osobom, które spełniają następujące wymogi:

Pierwszą grupą, która może skorzystać z dotacji Czyste Powietrze, są właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, a także wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł.
Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie na 3 rodzaje przedsięwzięć:
  • wymianę starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła (powietrzną lub gruntową) – maksymalnie 25 tys. zł,
  • wymianę starego urządzenia grzewczego na inne źródło ciepła niż pompa lub na kotłownię gazową – maksymalnie 20 tys. zł,
  • na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie domu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie audytu energetycznego (w tym zakresie można wybrać więcej niż jeden cel) – maksymalnie 10 tys. zł.
Dodatkowo przy wymianie źródła ciepła można wnioskować o dotację na demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych), mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej, ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz audyt energetyczny budynku. Również w tym przypadku dopuszcza się wybranie kilku przedsięwzięć.
Drugą grupą beneficjentów, których obejmuje podwyższony poziom dotacji Czyste Powietrze, są właściciele lub współwłaściciele budynków, których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1400 zł (1960 zł w gospodarstwach jednoosobowych).
Te osoby mogą otrzymać dotację na 2 rodzaje przedsięwzięć:
  • na wymianę urządzenia grzewczego (bez rozróżnienia na pompy ciepła i inne) – maksymalnie 32 tys. zł,
  • na cele wymienione w punkcie 3 pierwszej grupy dofinansowania – maksymalnie 15 tys. zł.
Również w tym przypadku wnioskodawcy mogą wybrać wymienione wcześniej dodatkowe cele dofinansowań oraz otrzymać dodatkową dotację na fotowoltaikę.
Aby otrzymać wyższy poziom dotacji, konieczne jest zaświadczenie o dochodach wydawane przez gminę. Wnioskodawca otrzyma je po złożeniu żądania: osobiście w gminie, listownie lub przez platformę ePUAP.

Jak rozpocząć wnioskowanie o dofinansowanie na pompę ciepła?

W celu rozpoczęcia procesu wnioskowania o dofinansowanie na pompę ciepła należy skontaktować się z przedstawicielem Apply Engineering, który przygotuje ofertę dostosowana do wymogów twojego domu. Następnie po skompletowaniu wszystkich informacji rozpoczniecie wypełnianie wniosków oraz przygotowanie niezbędnych do uzyskania finansowania dokumenty. Po złożeniu wniosku oczekujemy na jego akceptację i planujemy przewidywany termin instalacji. Po pozytywnej ocenie wniosku rozpoczynamy przygotowania do instalacji i umawiamy konkretny termin.

Dowiedz się więcej:
Chcesz zainstalować pompę ciepła? Dowiedź się jak może nasz zespół zamontować pompę ciepła w Twoim domu, biurze i mieszkaniu.